Úvod > Novinky > Novinky 2007-2008 > Zahraniční návštěva u sekundánů

Zahraniční návštěva u sekundánů

V úterý 15.4.2008 přijela na naši školu skupina německých studentů v doprovodu vyučujících českého a anglického jazyka. Hostitelskou třídou jim byla polovina třídy V2A. Ta polovina, která si vybrala jako druhý cizí jazyk němčinu. Program byl podřízen věku 13letých studentů a plně se na něm všichni podíleli...

Němečtí studenti se učí český jazyk a naši zase jazyk německý. Všichni si tak mohli vyzkoušet v praxi, na jaké jsou úrovni, jak se dorozumí a že lze k dorozumění použít všechny možné prostředky.

Jak se vše vydařilo a jaký tento krátký pobyt Němců zanechal dojem u našich sekundánů, si můžete přečíst z úryvků jejich krátkého hodnocení:

 

Sraz s Němci se mi líbil. Němci mají německý přízvuk ,a tak zní hezky, když mluví česky...

Magda Borovičková

 

V úterý 15.4. k nám přijeli Němci a byli o rok starší. Nejdřív jsme se v naší třídě ve skupinách představovali ...

Kristýna Řehořová

 

První hodinu jsme se ještě museli učit, ale hned o přestávce jsme se sešli před učebnou výtvarné výchovy, kam právě Němci přicházeli. Připravili jsme v naší třídě všechno potřebné a návštěva mohla vstoupit. Zpočátku jsme byli trochu nervózní, ale po seznámení se sympatickými sousedy tréma opadla. Vyráběli a hráli jsme pexeso a povídali si - česky, anglicky, německy - jak to šlo. Potom následovala neméně zábavná hra, ve které měli Němci za úkol chodit po naší škole podle předem připraveného plánku a vyplňovat otázky. Lístky byly rozmístěny všude, jen ne v jídelně, do které jsme později také zavítali, jelikož nám hodně vyhládlo. Po jídle jsme se vypravili do města, kde jsme hráli podobnou hru, jenomže jsme na ně nikde nečekali, ale chodili s nimi a dělali jim nápovědu. Když byly všechny otázky vyplněné, došli jsme na Mírové náměstí, ale protože pršelo, museli jsme se schovat v budově radnice. Návštěvě se zalíbil výtah v budově, který stihli objet snad desetkrát dokola. Marně jim radní vysvětlovali, že se v kabince mohou vozit pouze po dvou. Vesele si o tom vyprávěli a smáli se úředníkům, že nevědí, že jim nerozumí. To už ale přišly profesorky a Němci odjeli zpět do Žitavy.

Zuzana Beerová, V2. A

 

V úterý 15.4 k nám přijeli němečtí spolužáci Žitavy. Bylo jim třináct let. Když jsme byli ve škole, tak prokázali znalost českého jazyka při hrách, které jsme měli připravené. Podle mého názoru chtěli také poznat naše město a úkoly, které byly pro ně připraveny, jim k tomu dopomohly. Když jsme došli k radnici, tak je zaujal páternoster. Začali jezdit výtahem nahoru a dolů a když zezdola vyjelo šest Němců, tak jim ostraha radnice začala domlouvat, aby si našli jinou zábavu. Myslím si, že se jim návštěva Jablonce líbila a já jsem se mírně zdokonalil v němčině.

Jiří Sýkora

 

Hurá, už je to tady, Němci přijeli. Po dlouho očekávaném a tak středně připraveném programu už jsou konečně tu. Začalo to hraním pexesa a prvním představováním. Už při představování jsem si myslela, že to bude krásný den. A také, že jsem se nemýlila. Němci byli super milí a přátelští...

Markéta Bartoňová

 

Autor: Mgr. Jitka Beranová, vyučující NEJ
Datum: 15.04.2008

Google-Translate-Czech to English Google-Translate-Czech to German Google-Translate-Czech to French Google-Translate-Czech to Italian Google-Translate-Czech to Russian Google-Translate-Czech to Russian