Úvod > O škole > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Kurikulární reforma umožnila školám zpracovat si svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP). Tento dokument je vždy zpracován v mantinelech Rámcového vzdělávacího programu, schváleného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro daný obor vzdělávání. Hlavními rysy ŠVP zpracovaného naší školou jsou:

 • Cílená příprava ke studiu na vysokých školách

 • Důraz na výuku cizích jazyků jako základního prostředku komunikace ve zvoleném oboru

 • Představení široké škály na začátku studia oborů tak, silná profilace ve vyšších ročnících

 • Snaha o co nejužší sepětí s praxí (sociální partneři, spolupráce s VŠ, rodilí mluvčí, spolupráce se sportovními svazy...)

 • Na nižším stupni osmiletého gymnázia výuka podle RVP pro základní vzdělávání - plně nahrazuje 6. - 9. ročník ZŠ

 • Na vyšším gymnáziu první dva roky společná výuka ve všech předmětech

 • Na vyšším gymnáziu první dva roky pravidelná praktická cvičení v přírodovědných předmětech

 • Na vyšším gymnáziu od třetího ročníku profilace studenta na základě výběru seminářů

 • Na vyšším gymnáziu od třetího ročníku možnost volby třetího cizího jazyka

 • Na vyšším gymnáziu od třetího ročníku povinná konverzace z vybraného cizího jazyka

 • Na vyšším gymnáziu ve čtvrtém ročníku pouze 29 hodin týdně - vhodné pro přípravu studenta k maturitě a na VŠ

Soubory ke stažení

Google-Translate-Czech to English Google-Translate-Czech to German Google-Translate-Czech to French Google-Translate-Czech to Italian Google-Translate-Czech to Russian Google-Translate-Czech to Russian