Úvod > Projekty > eTwinning

eTwinning

eTwinnig je způsob spolupráce mezi školami, do kterého se naši studenti aktivně zapojili v rámci výuky němčiny. V letošním školním roce se tohoto projektu účastní němčinářská skupina třídy V4.A a třídy V3.A. Projekt je zaměřen na podporu spolupráce žáků a učitelů ZŠ a SŠ v rámci Evropy. Jeho hlavním cílem je vytvořit a posilovat síť kontaktů mezi evropskými školami, umožnit vznik mezinárodních projektů v oblasti výuky a podpořit využití informačních a komunikačních technologií v této spolupráci. Internet se přímo nabízí k využití ve výuce předmětů, které vedou žáka k diskuzi nad nejrůznějšími tématy, k výměně zkušeností, k profesnímu i osobnímu sblížení.

eTwinning

Program spolupráce ZŠ a SŠ v Evropě si v neposlední řadě klade za cíl nabídnout učitelům možnost spolupráce s kolegy v zahraničí, informovat se vzájemně o pedagogických metodách, vyměňovat si zkušenosti, doplnit si profesní znalosti a dovednosti v používání informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Jak evropský portál eTwinning pomáhá školám?

Spolupráce v programu eTwinning může probíhat jako součást jakéhokoli vyučovacího předmětu...

Zobrazit celý článek

Google-Translate-Czech to English Google-Translate-Czech to German Google-Translate-Czech to French Google-Translate-Czech to Italian Google-Translate-Czech to Russian Google-Translate-Czech to Russian