Úvod > Studium > Bakaláři

Bakaláři

Veškeré problémy či připomínky zasílejte na email správce Bakalářů : pulicek@sportgym.cz


Modul pro rodiče obsahuje:

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
   
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
   
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
   
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách, absence v procentech.
   
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
   
 • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
   
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
   
 • Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
   
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

Pokračovat >>

Google-Translate-Czech to English Google-Translate-Czech to German Google-Translate-Czech to French Google-Translate-Czech to Italian Google-Translate-Czech to Russian Google-Translate-Czech to Russian